Profil Služby Kontakt  English | Deutsch | Print Version
Profil advokátskej kancelárie

Advokátska kancelária Schweighofer & Partners je jednou z prvých advokátskych kancelárií založených po demokratických zmenách v Slovenskej republike začiatkom 90-tych rokov dvadsiateho storočia. Advokátska kancelária poskytuje zahraničným a domácim klientom poradenstvo a právne služby v obchodných záležitostiach od bežných až po komplikované obchodné operácie. Všetci právnici v advokátskej kancelárii sú advokátmi alebo advokátskymi koncipientmi a sú zapísaní v Slovenskej advokátskej komore.

Sídlom advokátskej kancelárie je Šafárikovo nám. v centre Bratislavy.

Advokátska kancelária zaznamenáva neustály rozmach a rast a ponúka široký rozsah právnych služieb počnúc poskytovaním poradenstva svojim klientom v obchodných veciach, zastupovanie klientov v občianskych veciach a rovnako tak aj v oblasti trestného práva. Najdôležitejším však ostáva oblasť obchodného práva.

Kľúčovými oblasťami, v ktorých advokátska kancelária poskytuje služby svojim klientom sú: obchodné právo, finančníctvo, bankovníctvo, pozemkové právo, zmluvné právo, právo cenných papierov, právo duševného vlastníctva, občianske a trestné právo. Advokátska kancelária má rozsiahle skúsenosti aj s medzinárodnými obchodnými transakciami a so zakladaním spoločností v Slovenskej republike, pričom má širokú základňu klientov zo strednej Európy, západnej Európy, severnej Ameriky a Ázie.

Cieľom advokátskej kancelárie je pokračovať v poskytovaní profesionálnych služieb klientom, za účelom dosiahnutia cieľov, ktoré jednotliví klienti sledujú.

Členovia advokátskej kancelárie

 • JUDr. Ľubomír Schweighofer
  advokát,
  Vzdelanie a prax: Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave úspešne ukončil v roku 1981. Od 1981 do 1983 pôsobil na Štátnej arbitráži. Od roku 1985 pôsobí ako advokát zapísaný v zoznamoch Slovenskej advokátskej komore a Českej advokátskej komore.
  Jazykové znalosti: nemecký jazyk, ruský jazyk

 • JUDr. Marta Urbánková
  advokátka,
  Vzdelanie a prax: Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave úspešne ukončila v roku 1990. V roku 1989 sa zúčastnila jazykovej odbornej stáže v Brne. Od roku 1991 do 1992 pôsobila ako právnik v spoločnosti Schultz. Od roku 1998 pôsobí ako advokátka zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory.
  Jazykové znalosti: maďarský jazyk, nemecký jazyk

 • JUDr. Ing. Miroslava Tencerová
  advokátka,
  Vzdelanie a prax: Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave úspešne ukončila v roku 1998 a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave úspešne ukončila v roku 2002. Od januára 2002 pôsobí ako advokátka zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komore V roku 2003 absolvovala kurz správcu konkurznej podstaty.
  Jazykové znalosti: nemecký jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk

 • Mgr. Silvia Kulacsová
  advokátka,
  Vzdelanie a prax: Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave úspešne ukončila v roku v roku 1997. Od januára 2003 pôsobí ako advokátka zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory.
  Jazykové znalosti: maďarský jazyk, ruský jazyk

 • Mgr. Simona Dobiašová
  advokátka,
  Vzdelanie a prax: Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne úspešne ukončila v roku 2001. Od júla 2005 pôsobí ako advokátka zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory.
  Jazykové znalosti: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

 • Mgr. Andrea Cúgová
  advokátsky koncipient,
  Vzdelanie a prax: Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave úspešne ukončila v roku 2004. Od októbra 2004 je zapísaná v Slovenskej advokátskej komore ako advokátsky koncipient.
  Jazykové znalosti: anglický jazyk,nemecký jazyk, španielsky jazyk

 • JUDr. Martina Baranová
  advokátsky koncipient,
  Vzdelanie a prax: Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave úspešne ukončila v roku 2005. Od októbra 2005 do decembra 2005 pôsobila ako vyššia súdna úradníčka na Okresnom súde Bratislava I. Od marca 2006 je zapísaná v Slovenskej advokátskej komore ako advokátsky koncipient.
  Jazykové znalosti: nemecký jazyk, anglický jazyk

  Adriana Krajčovičová - sekretárka
  Miroslava Ráceková - sekretárka

© design by AGLO solutions