Profil Služby Kontakt  English | Deutsch | Print Version
Služby

Advokátska kancelária Schweighofer & Partners ponúka:

 • rozsiahle praktické znalosti domáceho a medzinárodného trhu,
 • široký rozsah právnych služieb a právneho poradenstva v rôznych oblastiach práva, uspokojovaním potrieb jej klientov,
 • široké praktické skúsenosti v obchodných veciach a v záležitostiach obchodných spoločností, ktoré zahŕňajú všetky potreby spoločností vyplývajúce z ich obchodných aktivít,
 • vysoký štandard právnych služieb,
 • presné právne analýzy, exaktnú znalosť slovenského práva a právne služby, ktoré sú porovnateľné so službami renomovaných zahraničných právnických kancelárii,
 • cenovo výhodné služby, s výhodným pomerom medzi cenou a hodnotou poskytnutých služieb,

Cieľom advokátskej kancelárie Schweighofer & Partners je poskytovať maximálnu možnú kvalitu právnych služieb jej klientom v slovenskom, anglickom, nemeckom, ruskom a maďarskom jazyku. Advokátska kancelária pokračuje v úspešnej spolupráci s viacerými advokátskymi kanceláriami v Českej republike, Spolkovej republike Nemecko, Rakúskej republike i v ďalších krajinách Európy. Advokátska kancelária Schweighofer & Partners poskytuje taktiež nadštandartné služby pri spolupráci s notárskym úradom JUDr. Tatiany Schweighoferovej v Bratislave a s audítorskou spoločnosťou ADP s.r.o. v Bratislave. Advokátska kancelária zabezpečuje aj urýchlené vybavenie právnej agendy na katastrálnom úrade, Stredisku cenných papierov Slovenskej republiky a na Obchodnom registri Slovenskej republiky.

Hlavné oblasti praxe

Snažiac sa o poskytovanie komplexných právnych služieb svojim klientom, hlavnými oblasťami, na ktoré sa advokátska kancelária špecializuje sú:

 • obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • bankové a finančné právo
 • právo cenných papierov
 • kapitálové trhy
 • poisťovníctvo
 • privatizácia
 • právo hospodárskej súťaže
 • pracovné právo
 • pozemkové právo
 • právo duševného vlastníctva
 • občianske právo
 • správne právo
 • Európske právo
 • medzinárodné právo obchodné a súkromné
 • trestné právo

Čo máme za sebou

Počas trinástich rokov poskytovania právnych služieb na Slovenskom trhu, bola advokátska kancelária poverená zastupovaní a poskytovaním poradenstva pre svojich klientov v širokej odbornej právnej problematiky siahajúc od pracovnoprávnych, colných, administratívnych a jednoduchých obchodno-právnych záležitostí, až po vysoko komplikované projekty, najmä v oblasti obchodného práva  a bankovníctva. Rôznorodosť úloh, s ktorými sa stretávame, umožňuje advokátskej kancelárii poskytovať svojim klientom komplexné služby.

© design by AGLO solutions